titrimetry

titrimetry
titrimetrija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Analizė, pagrįsta titravimui suvartoto reagento kiekio matavimu. atitikmenys: angl. titration analysis; titrimetry; titrimetric analysis; volumetric analysis vok. Titrimetrie, f; titrimetrische Analyse, f; volumetrische Analyse, f rus. волюметрический анализ, m; титриметрический метод анализа, m; титриметрия, f pranc. analyse titrimétrique, f; analyse volumétrique, f; titrimétrie, f

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2006.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • titrimetry — titrimetrinė analizė statusas T sritis chemija apibrėžtis Analizės metodai, pagrįsti titranto tūrio ar masės, arba titrantui pagaminti reikalingo elektros kiekio matavimu. atitikmenys: angl. titrimetry; titrimetric analysis; volumetric analysis… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • titrimetry — ti·trim·e·try tī trim ə trē n, pl tries measurement or analysis by titration ti·tri·met·ric .tī trə me trik adj ti·tri·met·ri·cal·ly tri k(ə )lē adv * * * ti·trim·e·try (ti trimґə tre) [titration + metry] analysis by …   Medical dictionary

  • titrimetry — ti·trim·e·try …   English syllables

  • titrimetry — tī.ˈtrimə.trē noun ( es) Etymology: titration + i + metry : measurement or analysis by titration …   Useful english dictionary

  • coulombmetric titrimetry — kulonometrinė titrimetrija statusas T sritis chemija apibrėžtis Titrimetrijos atvejis, kai matuojamas elektros kiekis, reikalingas titrantui pagaminti. atitikmenys: angl. coulombmetric titrimetry; coulometric titrimetry rus. кулонометрическая… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • coulometric titrimetry — kulonometrinė titrimetrija statusas T sritis chemija apibrėžtis Titrimetrijos atvejis, kai matuojamas elektros kiekis, reikalingas titrantui pagaminti. atitikmenys: angl. coulombmetric titrimetry; coulometric titrimetry rus. кулонометрическая… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • thermometric titrimetry — termometrinė titrimetrija statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Titrimetrinė analizė, pagrįsta lygiavertiškumo taško nustatymu pagal reakcijos šiluminį efektą. atitikmenys: angl. enthalpimetry; thermometric titrimetry rus.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • thermometric titrimetry — termometrinė titrimetrija statusas T sritis chemija apibrėžtis Titrimetrinė analizė, pagrįsta ekvivalentinio taško nustatymu pagal reakcijos šiluminį efektą. atitikmenys: angl. enthalpimetry; thermometric titrimetry rus. термометрическая… …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • gravimetric titrimetry — gravimetrinė titrimetrija statusas T sritis chemija apibrėžtis Titrimetrijos atvejis, kai matuojama titranto masė. atitikmenys: angl. gravimetric titrimetry rus. гравиметрическая титриметрия …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • volumetric titrimetry — tūrinė titrimetrija statusas T sritis chemija apibrėžtis Titrimetrijos atvejis, kai matuojamas titranto tūris. atitikmenys: angl. volumetric titrimetry rus. объемная титриметрия …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”